Gratis levering ved køb over 500,- Dag-til-dag levering Faste lavepriser Salg til erhverv og private
0,00 DKK
0Vare(r) totalt0,00 DKKIncl. fragt

HandelsbetingelserNår du handler i vores webshop gælder vores almindelige handelsbetingelser. 
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os telefonisk eller se mere under kontakt  

1. MAGNETLOMMER.DK ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg af produkter i Magnetlommer.dk´s netbutik.
Fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med magnetlommer.dk skriftlige accept.

2. INDGÅELSE AF AFTALE OM KØB AF PRODUKTER I NETBUTIKKEN
Aftale om køb af produkter i Magnetlommer.dk´s netbutik indgås på dansk. Kunden modtager efter bestillingen af produktet online i netbutikken, en kvittering/ordrebekræftelse via e-mail. 

3. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Ved online køb af produkter i Magnetlommer.dk´s netbutik accepterer kunden, at løbende kommunikation og meddelser kan ske elektronisk til den af kunden oplyste e-mail adresse. Kunden accepterer, at elektroniske meddelser således har samme juridiske retsvirkninger som meddelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.

4. PRISER
Alle priser oplyses både med og uden moms.
Priserne er angivet i DKK. 

5. BETALING
Betaling for produkter købt online i Magnetlommer.dk´s netbutik kan ske med Dankort eller Visa. Det er gratis at benytte nævnte betalingskort, idet Magnetlommer.dk betaler alle gebyrer. Beløb trækkes først, når produktet er afsendt til kunden. 

5.A ELEKTRONISK FAKTURERING EAN-NR.
Elektronisk fakturering kan ske for offentlige institutioner og virksomheder via bestilling online på hjemmesiden.
Bliv oprettet som EAN- kunde og opnå en række fordele hos Magnetlommer.dk  

6. FORTRYDELSESRETTEN
Køber har 14 dages returret, gældende fra modtagelsesdatoen på produkter købt online i Magnetlommer.dk´s netbutik. Returvarer er betinget af, at produktet returneres ubeskadiget og i samme emballage som ved modtagelsen, ved returnering af produktet. Tilbageforsendelse af produkter sker til Magnetlommer.dk forretningsadresse.
Køber skal oplyse navn og adresse og medsende kopi af faktura. Køber betaler selv omkostningerne til returforsendelser til Magnetlommer.dk forretningsadresse. Sådanne omkostninger, der er afholdt af Magnetlommer.dk, fradrages eventuelt i det beløb, som skal tilbagebetales til køber i forbindelse med udnyttelsen af returretten. 

7. SÆRLIGE REGLER FOR BESTILLINGSVARER
Magnetlommer.dk gør opmærksom på, at specialfremstillet produkter efter kundens ønsker,f.x spec. mål. m.v. Returnering af disse tages kun retur efter forudgående aftale med vor salgsafdeling.

8. LEVERING
Magnetlommer.dk leverer til hele Danmark ved online køb i netbutikken. Forsendelse sker for købers regning. Uden for Danmark (inklusive Grønland og Færøerne) Ved leveringer uden for Danmark (inklusive Grønland og Færøerne) betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger. Leveringen sker ab Magnetlommer.dk forretningsadresse eller ab det lager, hvorfra produkterne afsendes. Køber overtager risikoen for produkterne ved leveringen til fragtfirmaet. Fragten sker for magnetlommer.dk´s regning. Magnetlommer.dk er ikke ansvarlig for transportskader.

9. HURTIG LEVERINGSTID
Ved lagervarer afsendes samme dag, ved ordreafgivelse inden kl. 11.00.
Leveringstiden for disse lagervarer er 1-2 dage.   
Den angivne leveringstid er omtrentlig og er med forbehold for forsinkelser. Erfarer Magnetlommer.dk, at den oplyste leveringstid ikke kan overholdes, orienteres køber herom med oplysninger om, hvornår leveringen forventes at kunne finde sted. Køber kan ikke hæve aftalen på grund af forsinkelse, der kan tilregnes Magnetlommer.dk, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos Magnetlommer.dk

10. EJENDOMSFORBEHOLD
Magnetlommer.dk bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er lagt.

11. FORCE MAJEURE
Følgende omstændigheder hos Magnetlommer.dk medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Enhver omstændighed som Magnetlommer.dk ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, transportforsinkelser, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, brand, terror, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

12. FORTROLIGE OPLYSNINGER
Magnetlommer.dk´s netbutik er en selvstændig online-butik, der ikke giver oplysninger videre til uvedkommende parter. Magnetlommer.dk opbevarer data fra sine kunder sikkert, men ukrypteret. Magnetlommer.dk registrerer oplysninger ved hjælp af cookies. Oplysninger er givet i forbindelse med køb i Magnetlommer.dk netbutik opbevares af Magnetlommer.dk i 5 år, for at sikre en korrekt og optimal behandling af kunderne både før og efter leveringen af produkterne.

13. REKLAMATIONSRET
Magnetlommer.dk yder 2 års reklamationsret for fejl og mangler efter købelovens regler regnet fra produktets modtagelse. Forkert anvendelse, misbrug eller hærværk m.v. er ikke omfattet af reklamationsretten. Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Magnetlommer.dk indenfor 2 måneder, at fejlen eller mangel er opdaget.
I forbindelse med reklamationen fremsender kunden en beskrivelse af det pågældende produkts fejl eller mangel til Magnetlommer.dk.
Magnetlommer.dk er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende af køber senere end 2 år efter leveringen.

14. PRODUKTANSVAR
Magnetlommer.dk produktansvar følger dansk rets almindelige regler for produktansvar. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Magnetlommer.dk ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15. FORBEHOLD
Magnetlommer.dk tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. i netbutikken. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt for udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

16. FORRETNINGSADRESSE
Magnetlommer.dk
Horsebakken 60
DK-2400 København NV
Tlf.: +45 39 90 00 30

17. TRANSPORTSKADE
Transport sker for magnetlommer.dk´s regning. Køber skal anmelde skade direkte til fragtmanden. Anmeldelsen skal ske senest 7 dage efter modtagelsen af varerne.

18. TVISTER
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i anledning af køb og bestilling af produkter m.v. i Magnetlommer.dk´s netbutik er omfattet af dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende en leverance skal afgøres ved Københavns Byret som 1. instans, medmindre andet følger af ufravigelige regler gældende for forbrugere.
 
Magnetlommer.dk
CVR. NR. 30 39 19 69